1. Hội đồng nhân dân
  • Bùi Xuân Hưởng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0382894429

  1. Chủ tịch HĐND
   • Phạm Văn Quảng

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0968160268

  2. Phó chủ tịch HĐND
   • Bùi Xuân Hưởng

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0382894429

  3. Các Ban HĐND
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Ban Kinh tế
    • Nguyễn Văn Chiều

     Chức vụ: Trưởng ban

     SĐT: 0867759688

    • Đỗ Thị Thùy

     Chức vụ: Phó ban

     SĐT: 0976242751

   2. Ban Pháp chế
    • Đàm Đức Hùng

     Chức vụ: Trưởng ban

     SĐT: 0912890286

  4. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Trường Ca

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0968290929

   • Đoàn Quang Thạo

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987564548

   1. Chủ tịch UBND
    • Nguyễn Trường Ca

     Chức vụ: Chủ tịch UBND

     SĐT: 0913235626

   2. Phó Chủ tịch UBND
    • Đoàn Quang Thạo

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

     SĐT: 0902169217

    1. Ban Công an xã
     • Nguyễn Văn Khánh

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0987999944

    2. BCH quân sự xã
     • Phạm Văn Quảng

      Chức vụ: Chính trị viên

      SĐT: 0968160268

     • Đỗ Thị Thùy

      Chức vụ: Chính trị viên phó

      SĐT: 0976242751

     • Nguyễn Văn Thao

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0986903628

     • Đoàn Văn Quang

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng

      SĐT: 0977250582

    3. Tư pháp – hộ tịch
     • Bùi Thị Huyên

      Chức vụ: Công chức tư pháp- HT

      SĐT: 0975956234

     • Đỗ Phi Hoằng

      Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch

      SĐT: 0972879365

    4. Văn hóa – xã hội
     • Trần Văn Tuyên

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0904316469

    5. Địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Văn Minh

      Chức vụ: Công chức địa chính- Xây dựng

      SĐT: 0948101266

     • Lê Trung Tuyên

      Chức vụ: Địa chính - MT

      SĐT: 0355322532

    6. Văn phòng
     • Nguyễn Thanh Trà

      Chức vụ: Văn phòng- thống kê

      SĐT: 0383350232

     • Vũ Hoàng hà

      Chức vụ: Văn phòng - Nội vụ UBND

      SĐT: 0979525119

    7. Thương binh - Xã hội
     • Vũ Trường Giang

      Chức vụ: Công chức TB-XH

      SĐT: 0918816673

    8. Trạm y tế xã
     • Đoàn Năng Hiển

      Chức vụ: Trạm trưởng tram y tế

      SĐT: 0398268537

     • Bùi Thị Phượng

     • Khúc Thị Hiền

    9. Tài chính - kế toán
     • Đỗ Thị Kim Oanh

      Chức vụ: Tài chính - Kế toán

      SĐT: 0325428922

   3. Các Trường học
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Trường TH&THCS Thụy Phúc
     • Bùi Văn Giang

      Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

      SĐT: 0984820247

     • Bùi Thị Thỏa

      Chức vụ: Phó hiệu trưởng

    2. Trường TH&THCS Thụy Dương
     • Vũ Đức Cảnh

      Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

      SĐT: 0989856467

    3. Trường Mầm non Thụy Phúc
     • Nguyễn Thị Nga

      Chức vụ: Hiệu trưởng

      SĐT: 0979931508

    4. Trường Mầm non Thụy Dương
     • Bùi Thị Hiền

      Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

      SĐT: 0975289679

   4. Các thôn
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Bái Thượng
     • Vũ Đình Hiến

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0986080686

     • Nguyễn Văn Yên

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0936883159

    2. Thôn Thuyền Đỗ
     • Nguyễn Duy Tô

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0373599026

     • Khúc Văn Thuấn

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0973252493

    3. Thôn Ry Phúc
     • Đàm Văn Tề

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0328712835

     • Đàm Năng Thuấn

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0977028730

    4. Thôn Lai Triều
     • Đoàn Văn Thành

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0396432147

     • Bùi Quang Bạch

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0838325565

    5. Thôn Lương Thường
     • Lã Văn Hưng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0979971520

     • Lã Quý Dự

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0335186143

    6. Thôn Hoành Quan Triều
     • Mai Văn Hỷ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0333643878

     • Lê Đình Chính

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0357829588

    7. Thôn Hạc Ngang
     • Mai Văn Tuyết

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0839966269

     • Phạm Thị Hương

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

    8. Thôn Đoài
     • Đinh Công Danh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0975291506

     • Bùi Quang Thuân

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0799226683

    9. Thôn Đông
     • Trần Mạnh Văn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0395427486

     • Bùi Doãn Chuẩn

      Chức vụ: Bí thư Chi bộ - trưởng ban công tác MTTQ

      SĐT: 0357055140


 1. Đảng ủy
  • Lê Văn Chính

   Chức vụ: Bí Thư

  • Đàm Xuân Lượng

  Hội đồng nhân dân
  • Bùi Xuân Hưởng

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0382894429

  Ủy ban nhân dân
  • Đoàn Quang Thạo

   Chức vụ: Phó Chủ tịch

   SĐT: 0902169217

  • Nguyễn Văn Thao

   Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

   SĐT: 0986903628

  • Nguyễn Trường Ca

   Chức vụ: Chủ tịch

   SĐT: 0913235626