kỳ họp thứ Ba HĐND xã Dương Phúc
Ngày 12/01/2022

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, thực hiện NQ Đảng ủy tháng 11 năm 2021. Hôm nay 12/01/2022 HĐND xã Dương Phúc tổ chức kỳ họp thứ 3 theo luật định

      Về dự kỳ họp có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị trong xã, công chức tài chính kế toán, giám đốc 2 hợp tác xã cùng các ông bà là đại biểu HĐND xã Dương Phúc khóa II nhiệm kỳ 2021  - 2026.

      Tại kỳ họp các đại biểu được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách xã năm 2021, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022; Báo cáo của ban công an xã về tình hình an ninh trật tự năm 2021; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo hoạt đông của HĐND xã năm 2021; Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê duyệt đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và tờ trình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra các tờ trình của UBND và thẩm tra báo cáo của ban công an xã; Báo cáo của ban Kinh tế về thẩm tra báo cáo phát triển kinh tế và thẩm tra báo cáo tài chính ngân sách xã; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri.

      Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Trường Ca - Chủ tịch UBNDxã đã phát biểu tiếp thu, giải trình các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND  đã quan tâm thảo luận, gửi tới kỳ họp. 
       Kỳ họp đã nghe, xem xét, thảo luận thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của xã; Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xã Dương Phúc...

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chíPhạm Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua tại kỳ họp thứ 3, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị các đơn vị, các đồng chí đại biểu triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong điều kiện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Media/307_xaduongphúc/FolderFunc/202201/Images/z3104237409644-cb0df7e84327b1d77955c363d27aba76-20220112095653-e.jpg
Media/307_xaduongphúc/FolderFunc/202201/Images/z3104237199335-4d5a9f1250cfef5fecb4dcf021866ff2-20220112095651-e.jpg
Media/307_xaduongphúc/FolderFunc/202201/Images/hdnd2-20220112095650-e.jpg
Media/307_xaduongphúc/FolderFunc/202201/Images/z3104237206440-c7ddf3e37c6be9923abfbe7833c305b9-20220112095650-e.jpg
Media/307_xaduongphúc/FolderFunc/202201/Images/hdnd-20220112095650-e.jpg

Tin: Đàm Hùng


Tổng lượt xem bài viết là: 50
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác