Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Cách mạng tháng 8 năm 1945 , nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời , ngày 10 tháng 4 năm 1946 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình họp phiên họp đầu tiên đã có Quyết định đổi tên tổng thành xã  đổi tên phủ thành huyện . Lúc đó xã Trường Sơn gồm các thôn  Dương Thanh, Lai Triều, Nam Hòa, Hạc Ngang, Hoành Thượng, Thôn Hóp và thôn Quán.
    Tháng 8 năm 1947, thành lập xã Trường Sơn gồm 12 thôn: Hạc Ngang, Hoành Thượng, Lai Triều, Lương Thường, thôn Đông, Thôn Đoài, thôn Nam, thôn Hóp, Hoành Sơn, Ri Phúc, Thuyền Đỗ, Thượng Phúc.
    Ngày 30 tháng 8 năm 1955, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định chia tách các xã cho phù hợp với điều kiện địa lý, dân số và trình độ điều hành, quản lý của cán bộ cấp xã. Xã Trường Sơn được chia tách, trong đó xã Thụy Dương được thành lập gồm các thôn : Dương Thanh, Lai Triều, Hoành Thượng, Lương Thường, Hạc Ngang và thôn Quán thuộc huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình.
    Thụy Dương là vùng đất được bồi đắp bởi con sông đổ ra biển như sông Hóa, sông Diêm hộ mà hình thành cách đây hàng ngàn năm...
    Thụy Dương nằm ở vị trí trung tâm huyện Thụy Anh cũ sát trục đường ruột huyện có vị trí chiến lược về mặt quân sự qua các thời đại chống giặc ngoại xâm để giữ yên bờ cõi...
    Về giáo dục; Sau ngày hòa bình lập lại , qua thống kê xã Thụy Dương vẫn còn 270 người mù chữ và tái mù chữ. Xóa nạn mù chữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được chi bộ đề cập trong Nghị quyết lãnh đạo, giai đoạn khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh .Trong 3 năm 1958-1960 Thụy Dương đã mở 17 lớp bình dân học vụ thu hút các đối tượng mù chữ và tái mù chữ đến học
    Đối với cấp học phổ thông, giữa năm 1955, UBND huyện Thụy Anh  đã có quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Trư về làm hiệu trưởng Trường cấp 1 xã Thụy Dương. Ngày mới thành lập có 7 giáo viên và 200 học sinh, tỷ lê học sinh theo học tại trường các năm sau đều cao hơn năm trước.
    Với vị trí trung tâm của huyện Thụy Anh .Huyện ủy, UBND huyện chọn là nơi xây dựng trường cấp 2 đầu tiên của huyện. 
    Năm 1954, trường chính thức được thành lập do thầy Đặng Thịnh Duyên làm Hiệu trưởng và 2 giáo viên là thầy Nguyễn Quốc Trụ và Chu Tam Thức, trường được tổ chức thành 3 lớp học ( 2 lớp 5 và 1 lớp 6) 
    Năm 1957 trường được xây dựng trên diện tích 4000m2 thuộc thôn Lai Triều và thôn Lương Thường
    Năm 1961, xây dựng trường cấp 1 xã Thụy Dương tại thôn Lai Triều ở vị trí trung tâm xã gồm 3 phòng học nhà xây mái ngói, 1 văn phòng, 1 phòng thư viện, đến năm 1965 số phòng học đã tăng lên 14 phòng, ngoài vị trí thôn Lai Triều còn có 2 phòng học ở thôn Hạc Ngang, 2 phòng học,  ở thôn Dương Thanh, 3 phòng học.
    Năm 1965 xã Thụy Dương thành lập nhà trẻ do hợp tác xã đầu tư kinh phí xây dựng nhà trẻ ở các thôn, thu hút 60-70% trẻ đến lớp
    Giai đoạn 1993-1995 trường cấp 1 được đổi thành trường Tiểu học , trường cấp 2 đổi thành THCS..nhà trẻ đổi thành trường Mầm non xã Thụy Dương
    Về Giao thông : ( xin được bổ sung thông tin sau)
    Về kinh tế:
    Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thụy Anh UBND xã Thụy Dương chức đại hội nông dân để phát động phong trào thi đua lao động sản xuất theo mô hình nông dân tập thể. Tập trung chủ yếu vào nạo vét kênh mương, làm thủy lợi, gieo trồng cấy lúa, phát triển chăn nuôi...
    Năm 1957 thực hiện chủ trương của huyện ủy Thụy Anh chi bộ xã Thụy Dương đã có nghị quyết lãnh đạo, triển khai việc thực hiện xây dựng tổ đổi công, với hình thức đổi công theo công việc hoặc theo mùa vụ, Toàn xã đã xây dựng được 19 tổ đổi công và đi vào họat động tốt lúc bấy giờ...
    Cuối năm 1958 huyện Thụy Anh cho làm thí điểm xây dựng hợp tác xã nông nghiệp cấp thấp ở xã Thụy Dương để làm cơ sở nhân rộng ra 20 xã vào năm 1959. Trên cơ sở nghị quyết của chi bộ UBND xã Thụy Dương đã xây dựng thí điểm hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên của xã ở thôn Hạc Ngang vào cuối năm 1959 lấy tên gọi hợp tác xã Nam Triều gồm 19 hộ chiếm 51,35% số hộ trong thôn, các hộ xã viên đã đóng góp toàn bộ ruộng đất, trâu, bò, cày bừa cho hợp tác  xã để cùng nhau lao động sản xuất và ăn chia thành quả lao động đạt được theo mù vụ.
    Cuối năm 1960 trên cơ sở rút kinh nghiệm hợp tác xã Nam Triều ...UBND xã Thụy Dương cho triển  khai xây dựng thêm 8 hợp tác xã nông nghiệp gồm
1.    Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Hải ( Hạc Ngang)
2.    Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Hòa ( Hạc Ngang)
3.    Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thành ( Thôn Lương Thường)
4.    Hợp tác xã nông nghiệp Nam Sơn ( Thôn Lương Thường)
5.    Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn ( Thôn Lai Triều)
6.    Hợp tác xã nông nghiệp Bạch Tiến (Dương Thanh)\
7.    Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Thành ( Dương Thanh)
8.    Hợp tác xã nông nghiệp Nam Kỳ ( Dương Thanh)
Cùng với việc phát triển hợp tác xã ngông nghiệp cấp thấp UBND xã Thụy Dương tiếp tục tổ chức xây dựng hợp tác xã tín dụng, Hợp tác xã mua bán