Đại hội Đại biểu hội CCB xã Dương Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 22/04/2022

Ngày 21 -22 /4, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

         Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Tạo – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Thái Thụy; Lê Văn Chính – Bí thư Đảng ủy xã Dương Phúc, Đàm Xuân Lượng – Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Trường Ca - Ủy viên BTV, Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong đảng ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các ngành học, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Văn kiện Đại hội Hội CCB xã Dương Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đánh giá: Nhiệm kỳ 2017 – 2022, cán bộ, hội viên CCB trong toàn xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CCB các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã Dương Phúc đã đề ra. Hội CCB xã nhà đã đạt được kết quả hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra thực sự là tổ chức hội trong sạch vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới . Kết quả thi đua 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Huyện Hội tặng giấy khen, 04 tập thể chi hội, 28 cá nhân được UBND xã tặng giấy khen, 86 hội viên được trung ương hội tặng kỷ niệm chương. Cán bộ hội viên CCB đã thực sự góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng.Từng bước phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

       Với tổng số 435 hội viên ở 9 chi hội, 5 năm qua, hội viên CCB xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, giúp nhau phát triển kinh tế. Tổ chức Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 46 gia đình hội viên vay với tổng dư nợ trên 1,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy nguồn vốn sử dụng đúng mục đích.

Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB xã vận động, kết nạp được 83 hội viên.

 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB xã Dương Phúc xác định 5 nhóm nhiệm vụ và 9 mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ hội viên có tư tưởng chính trị vững vàng; phấn đấu kết nạp 56 – 60 hội viên mới; 100% cán bộ được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội theo phân cấp; phấn đấu 70% số cựu quân nhân vào sinh hoạt trong câu lạc bộ; hàng năm có 100% chi hội và tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, 98.5% hội viên gương mẫu, 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; xây dựng quỹ hội bình quân từ 400.000đ/hội viên….

 

         Dự và phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội CCB huyện, Đảng ủy xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ hội. Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố chính trị cơ sở.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành gồm các đồng chí: Mai Văn Bi; Đỗ Văn Chương; Bùi Văn Hạnh; Lã Văn Hiển; Nguyễn Đức Hìu; Khúc Văn Hồng; Đỗ Xuân Kiểu; Bùi Nguyên Minh; Lê Thanh Nhàn; Đàm Đức Phong; Đoàn Năng Rụy.

Về dự cùng đại hội đồng chí Lê Văn Chính – Bí thư Đảng ủy xã đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là: tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia vệ sinh môi trường góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Hai là: Hội cần chỉ đạo thực hiện một cách tích cực, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời hướng dẫn hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ba là: Hiện nay, trong thanh niên có đó đội ngũ quân nhân, những người này đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn, được học tập và rèn luyện trong quân đội có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, có trình độ một số đã được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp ổn định. Hội CCB cần phối hợp với các ban ngành đoàn thể gặp gỡ vận động các đồng chí đó tham gia vào câu lạc bộ quân nhân, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào ở địa phương.

Bốn là: Xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng điểm mà đại hội đã đề ra; tích cực tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng các phong trào, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị BCH phiên thứ nhất Hội nghị đã bầu ra ban thường vụ gồm 3 đồng chí: Lã Văn Hiển; Bùi Văn Hạnh; Lê Thanh Nhàn. Đồng chí Lã Văn Hiển được hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch hội CCB xã Dương Phúc nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết và biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.


Tổng lượt xem bài viết là: 37
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác